Nyheterna som skrivs anser jag idag är dyster läsning. Många av dem pekar på ett Sverige som alltmer blir ”polisstaten Sverige”. Notera att jag inte är en jurist och kan därför inte ge juridisk rådgivning.

Exempel på sådana nyheter är att regeringen vill ge polisen rätt att visitera resenärer, utan brottsmisstanke. Om förslaget går igenom, så gör förslaget det tidigast den 1 augusti i år. Ett annat exempel är att Polisen kanske får avlyssna alla i höst, utan konkret brottsmisstanke.

Tidigare har jag även skrivit om diverse förslag som också gått igenom. Bland annat har jag skrivit 1984 – ”äntligen” i Sverige. Då skrev jag om Polisens möjlighet att installera trojaner i mobiltelefoner hos i princip vilka de känner för.

Hur är lagen om att visitera personer idag?

Idag får Polisen enbart visitera personer inom ramen av en förundersökning. Citerar lagtexten nedan:

Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, får kroppsvisitation göras på den som skäligen kan misstänkas för brottet för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller som kan användas för att utföra en genomsökning på distans. Kroppsvisitation får också annars göras för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Någon annan än den som skäligen kan misstänkas för brottet får kroppsvisiteras endast om det finns synnerlig anledning att anta att det därigenom kommer att anträffas sådana föremål som avses i första stycket eller att det annars är av betydelse för utredningen om brottet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig. Lag (2022:316).

28 kap. § 11 Rättegångsbalken

Utöver lagen i rättegångsbalken, så finns det även speciallagar. Som jag har förstått det har speciallagar företräde. I § 19 och § 19a Polislagen (1984:387) står när Polisen får kroppsvisitera personer, till exempel för att söka efter vapen eller farliga föremål.

Hur ser lagförslaget om kroppsvisitering ut?

Riksdagen har lagt ut betänkandet på deras webbplats [PDF]. Konkreta exempel på sådant som lyfts upp är att polisen kan få kroppsvisitera människor utan konkret brottsmisstanke vid gränsövergångar.

Tankar om framtiden – kommer polisstaten bli verklighet?

Jag misstänker att lagförslagen kommer att gå igenom utan några större protester. Problematiken med det hela är att det också går stick i stäv med rätten till ett privatliv. Tyvärr tror jag själv inte att det kommer bli något större rabalder om detta. I stället lär det nog bli större rabalder först efter att lagförslaget går igenom.

Min fundering är om det kan bero på att de flesta tänker att ”någon annan” löser. Tyvärr så lär det aldrig vara ”någon annan”. Vill man ha förändring så får man själv lösa det. Då tänker jag att man får starta diskussioner genom att till exempel prata med varandra. Folkbilda varandra. Och framför allt: informera politiker om varför man ska undvika lyfta dåliga lagförslag och klubba igenom dem.