Jag har tidigare skrivit om lagförslaget som regeringen Löfven tog fram. Lagförslaget innebär kortfattat att polisen ges möjligheten att installera trojaner på bland annat mobiler och datorer. Lagförslaget har fastslagits, och kommer att bli lag från och med den 1 april i år. Det innebär att Sverige får ett övervakningssamhälle mer likt det som beskrivs i Orwells roman “1984”. Vill man läsa mer i lagförslaget, så kan man besöka Riksdagens webbplats om “Hemlig dataavläsning”.

David Massi, advokat och känd från bland annat YouTube-kanalen Advokatsnack, tog upp denna lag i sin kanal. Vad problemet med lagen är, är att polisen på mycket godtycklig basis kan genomföra så kallad “hemlig dataavläsning”. Personer som både är “skäligen misstänkta”, och även eventuella kontakter till dessa “skäligen misstänkta”.

David förklarar på ett mycket pedagogiskt sätt att “skäligen misstänkt” är den lägsta graden av misstanke som en person kan ha. Att även personer, som kanske kan ta kontakt med dessa skäligen misstänkta, kan bli föremål för “hemlig dataavläsning” är mycket skrämmande. För en enskild person är det ett mycket stort integritetsintrång att bli föremål för det.

Att installera trojaner, virus och genomföra s.k. “zero-day”-attacker hör enligt mig inte till brottsbekämpande myndigheters uppgifter. Andra frågor som jag kan se är om myndigheter har de kunskaper som krävs att använda sådana verktyg som lagen ger rum till. Istället bör man lägga fokus på samarbete mellan myndigheter, både nationellt men även internationellt.

Dessutom anser jag att brottsförebyggande och -bekämpande myndigheter i större utsträckning behöver arbeta mer proaktivt mot att personer blir kriminella. Som jag nämnde i mitt tidigare inlägg om just lagförslaget, som det var då så kommer det inte spela någon roll om man själv anser sig ha ”rent mjöl i påsen” eller inte. Det är trots allt inte man själv som bestämmer vad som är det – utan någon annan.

Även om du som läser har “rent mjöl i påsen” kanske har en bekant som inte har det? Råkar den personen vara skäligen misstänkt för brott så finns det en stor risk att polisen då har rätt att genomföra “hemlig dataavläsning” på dig.