Creative Commons DelaLika-licens

Sidan är licensierad under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell Licens.

Följande policy är en översättning av Automattics engelskspråkiga integritetspolicy, något modifierad för denna sajt. Då Automattic har beslutat att göra deras (och andra liknande rättsliga dokument) tillgängliga under en Creative Commons DelaLika-licens är även denna sida tillgänglig under den licensen. Du kan hämta originalet, samt andra engelskspråkiga licenser från Autommatics GitHub-bibliotek.

Introduktion

Följande policy gäller domänen qvi.st och alla dess underdomäner. Utifall en underdomän har en separat integritetspolicy gäller den separata integritetspolicyn i underdomänen istället.

Nedan beskrivs hur information samlas, används och delas samt vilka möjligheter du har att påverka avseende denna information.

Din integritet är viktig för mig och därför har jag vissa grundläggande principer:

 • Jag är eftertänksam kring den personliga informationen som jag sparar och därför ber jag om så lite information som möjligt i driften av mina tjänster.
 • Den personliga informationen sparas enbart i så lång tid som jag har syfte att spara den.
 • Jag siktar på full transparens kring hantering av personuppgifter

Vem jag är och vad denna policy behandlar

Jag är Kristoffer Qvist, och refereras till ”sajtägare” i nedan text. Denna policy behandlar information som sparas om dig då du använder:

 • Sajtägarens webbsidor
 • Applikationer som kommunicerar med dessa

Sammantaget kallas dessa för ”tjänster” i denna policy. Nedan beskrivs hur din personliga information behandlas och vilka val du har i förhållande till dem.

Information som samlas

Sajtägaren samlar enbart information då det finns anledning att göra detta. Det handlar exempelvis om att kunna försäkra en god säkerhet, i kommunikation med dig eller för att förbättra tjänsten. Sajtägaren sparar information på två sätt; dels sådan som du ger sajtägaren och dels information som sparas automatiskt då du besöker tjänsten.

Låt oss gå igenom information som sparas:

Information som du delar med dig

Förmodligen är det ingen större överraskning för dig att sajten samlar information som du ger den direkt. Mängden och typen av information som samlas beror på sammanhang. Exempel på sådan information är följande:

 • Grundläggande kontoinformation: Jag kan be om grundläggande information om du skapar ett konto. Exempelvis krävs ett användarnamn och e-postadress då ett konto skapas – inget mer. Du kan ge mer information – såsom ditt namn – men det är inget som krävs då du skapar ett konto.
 • Publik profilinformation: Om du skapar ett konto, eller skriver en publik kommentar sparar vi den publika profilinformationen. Ditt användarnamn/angivna namn är en del av det som är i den publika profilen, tillsammans med all annan information som du lägger till. Din profil är precis det – publik – så var snäll och tänk på det när du bestämmer vad du vill dela med dig utav.
 • Information i innehåll: Du kan välja att lämna information i innehåll som du ger mig. Det kan innefatta meta-information i bifogade filer, biografisk information i publika kommentarer bland annat. Om det publiceras publikt kommer både sajtägaren att ha den informationen och även de människor som har tillgång till internet. (Det är förmodligen uppenbart för dig, men inte alla!)
 • Kommunikation med sajtägaren: Du kan även dela med dig av information då sajtägaren genomför undersökningar på sajten samt kommunikation som sker med sajtägaren.

Information som sparas automatiskt

Viss information sparas också automatiskt:

 • Logginformation: Som de flesta andra som har en hemsida eller driver en online-tjänst, sparar sajtägaren information såsom webbläsare, mobila enheter och servrar gör tillgängliga. Detta inkluderar typ av webbläsare, IP-adress, unik enhetsidentifierare, språkpreferenser, refererande sida, tidsstämpel för besök, operativsystem och information om mobilt nätverk. Logginformation sparas då du använder när du använder sajtägarens tjänster – exempelvis om och när du kommenterar på bloggen.
 • Användningsinformation. Sajtägaren samlar information om hur du använder tjänsterna. Det innefattar vad som sker när du använder tjänsterna (exempelvis sidbesök och sökningar gjorda på tjänsten) tillsammans med information om din enhet (exempelvis, skärmstorlek, namn av mobilt nätverk, och enhetens tillverkare). Informationen används för att tillhandahålla dig tjänsterna, och för att få inblick i hur alla besökare använder tjänsterna för att förbättra tjänsterna.
 • Platsinformation: Sajtägaren kan se ungefärlig platsinformation genom din IP-adress. Informationen används för att exempelvis beräkna hur många som besöker sajtägarens tjänster från olika geografiska områden.
 • Information från Cookies och andra teknologier: En cookie (kaka) är en liten textfil som sparas på din dator (eller enhet som du besöker denna sida med) av webbsidan. Denna hemsida använder cookies för att skydda inlägg från spam, samt spåra användningen av hemsidan. Cookies förses till webbsidan av webbläsaren vid varje återkommande besök.

  Pixeltaggar, även kallade för ”web beacons”, är små kodblock som är placerade på hemsidor. Teknologierna används för att identifiera och spåra besökare. Som besökare kan du gå ur spårningen, mer information finns under rubriken ”Egna val”.

Hur och varför informationen används

Syfte för att använda information

Informationen som samlas enligt ovan beskrivning används på följande sätt:

 • Informationen används för att övervaka och analysera trender och för att bättre förstå hur besökare använder hemsidan.
 • För att kommunicera med dig, exempelvis via e-post,
 • För att övervaka och skydda säkerheten på sajten, upptäcka och förebygga mot bedrägliga och andra illegala aktiviteter, förhindra spam, och skydda rättigheterna av sajtägaren samt andra, vilket kan resultera i att sajtägaren nekar till användning av tjänsterna.
 • För att fixa problem med tjänsterna genom att exempelvis övervaka, avlusa, reparera och avhjälpa fel.

Laglig grund för insamlande av information

Sajtägaren baserar insamlandet av information på följande lagliga grunder:

(1) Användandet är nödvändigt för att uppfylla villkoren i de avtal (exempelvis användarvillkoren) som omfattas av webbsidan, eller krävs för att administrera konton; eller

(2) Användandet är nödvändigt för att uppfylla lagkrav; eller

(3) Användandet är nödvändigt för att skydda dina nödvändiga intressen eller av annan person; eller

(4) Sajtägaren har ett legitimt intresse av att använda informationen – exempelvis genom att övervaka och förhindra problem med tjänsterna; eller

(5) Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter, exempelvis genom cookie-inställningar.

Hur informationen delas

Sajtägaren säljer inte användarnas privata personliga information.

Information som delas om dig sker endast i begränsade omständigheter som beskrivs nedan.

Information sajtägaren delar

 • Tredjepartsleverantörer: Sajtägaren kan dela med sig av information till tredjepartsleverantörer som behöver känna till informationen för att kunna tillhandahålla tjänsten. Dessa leverantörer har gått med på integritetsförpliktelser.
 • I enlighet med lag: Sajtägaren kan dela med sig av information som svar till en stämning, domstolsföreläggande eller annan statlig begäran.
 • För att försvara egendom eller rättigheter: Sajtägaren kan dela med sig av information av dig när denne agerar i god tro om att delande av informationen är skäligen nödvändigt för att försvara egendom eller rättigheter tillhörande sajtägaren, underleverantörer eller den breda allmänheten. För att exemplifiera, har sajtägaren en misstanke om att det finns en överhängande dödsfara eller risk för allvarlig fysisk skada, kan sajtägaren dela med sig av informationen i relation till nödsituationen utan dröjsmål.
 • Med ditt medgivande: Sajtägaren delar enbart med sig av information som du samtycker till eller som du har gett specifika instruktioner för att göra.
 • Aggregerad och av-identifierad information: Sajtägaren kan dela med sig av information som är aggregerad eller rimligt avidentifierad data, så att den data inte rimligtvis kan användas för att identifiera dig. Exempelvis kan sajtägaren välja att publicera aggregerad statistik över användningen av sajten; såsom antal besökare.
 • Publicerade supportförfrågningar: Om du skickar sajtägaren en supportförfrågan, reserverar sajtägaren rätten att publicera den i syfte att förtydliga eller svara på din förfrågan, eller hjälpa sajtägaren att hjälpa andra.

Information som delas publikt

Information som delas publikt är – du gissade rätt där – offentliggjord information. Detta betyder att information som du väljer att göra publik, exempelvis genom att skriva en kommentar kommer att vara tillgänglig för besökare av sajten och även vara indexerad av sökmotorer. Vänligen tänk på detta när du väljer att dela med dig av dina tankar.

Hur länge information sparas

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på denna sajt (eller undersajter) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Sajtägaren tar bort information då denne inte längre har behov för informationen som sparats i ovan nämnda syften.

Exempelvis sparas serverloggar om besökare som besöker webbsidan, däribland besökarens IP-adress, typ av webbläsare och operativsystem. Dessa loggar sparas den tid som krävs för att analysera trafik till servrar och undersöka om något blir fel vid anslutning till webbplatsen.

Informationen sparas inom EU.

Säkerhet

Även om inget kan garanteras ha 100 % säkerhet arbetar sajtägaren aktivt med att skydda information genom att följa det senaste bästa praxis vad gäller säkerhet. För att öka skyddet för registrerade användare rekommenderas att man kopplar tvåfaktorsautentisering till sitt konto.

Egna val

Du har själv några val du kan göra själv vad gäller den informationen du delar:

 • Begränsa informationen du delar: Om du kommenterar kan du välja att begränsa att skriva biografiskt innehåll om dig i kommentarsfältet.
 • Aktivera ”Do Not Track”: Sajten respekterar Do Not Track. Denna inställning kan göras i flera webbläsare.
 • Gå ur spårning: Om du inte har möjlighet att aktivera ”Do Not Track” i din webbläsare kan du välja att gå ur spårningen. Klicka då i rutan nedan för att gå ur:
 • Avsluta konto: Du kan i kontakt med sajtägaren begära raderande av ditt konto.

Ändringar av policyn

Även om ändringar av denna policy lär vara mindre, kan sajtägaren ändra den från tid till tid, i sajtägarens eget gottfinnande. Besökare till hemsidan uppmanas att ofta besöka denna sida för att läsa om eventuella ändringar av policyn.