Detta är enbart baserat på mina upplevelser. Jag skriver inte bara om Mastodon, utan även GNU Social och Pump.io. Dessa är några exempel av de öppna källkodslösningar som finns, och som fungerar liknande. Programmen är alternativ mot exempelvis Twitter och Facebook. Den största skillnaden är att du själv kan köra det på din server. Och att registrerade användare från server A kan hämta information från Server B.

Idén är god bakom samtliga anser jag. Tanken är att man som användare inte ska behöva låsa in sig hos EN leverantör, såsom Facebook eller Google. Dessutom kan man läsa källkoden om man vill. Dessa saker är jag inte emot.

Kräver dock många beroenden

Vad jag däremot har problem med är programmens “beroendehelvete” som någon uttryckte på engelska. Jag har förståelse att man som utvecklare inte vill återuppfinna hjulet. Jag förstår att man därför använder bibliotek, eller verktygslådor, som gör utvecklingen snabbare. Dock så skadar det användarvänligheten ibland. Visst kan jag ta mig an informationen, och leta efter lösningar fel som kan uppstå om så behövs. Men jag uppskattar att kunna slippa det och ha programmet körklart på fem minuter. För det är det användarvänlighet betyder, i min mening. Guiden för att installera Mastodon är något lång, kanske inte användarvänlig och kan göras mer säker. Följer man den så är det inte garanterat att installationen går igenom, varpå man får felsöka. Ett tips från mig är att köra kommandot nedan.

journalctl -u mastodon-*

Det kommer förmodligen att visa de fel som finns. I annat fall kan man köra något av följande kommando nedan:

journalctl -u mastodon-web

Eller:

journalctl -u mastodon-sidekiq

Eller:

journalctl -u mastodon-mastodon-streaming

Du kan läsa mer på Mastodons sida. De visar om tjänsten körs, om de har stött på något fel med mera.

Glöm inte GDPR

Dataskyddsförordningen, eller GDPR, kom som en EU-lag i maj 2018. Lagen kom med många nyheter. Bland annat ger lagen registrerade större rättigheter samtidigt som personuppgiftshanterare krävs på större ansvar. Som personuppgiftshanterare kan man också råka ut för större skadestånd än före förordningen.

GDPR ersatte i Sverige den något tandlösa personuppgiftslagen, PUL. Ett axplock av nyheterna som GDPR införde är följande:

När vi tar Mastodon som exempel så kan vi inte kontrollera samtliga instanser som kan ta del av information. Dessutom kan man inte kontrollera vilka instanser som man inhämtar information ifrån. För att förenkla min förklaring så tänker jag exemplifiera:

Kalles och Pers server (exempel)

Kalle har en server som heter kalles-social.info. Per har en annan server som heter pers-social.io. På sin server har Kalle namnet @kalle@kalles-social.info. På Pers server heter Per @fotboll4life@pers-social.io. Kalle hittar Per på Pers server, och börjar prenumerera, eller “följa” Per. Kalles server kommer då att inhämta alla inlägg som Per har gjort på sin server, och presentera dem på Kalles server.

Data som Per nu gjort publik kommer att finnas på Kalles server. Beroende på vad Per har skrivit kan det ju vara alltifrån inte så personligt identifierbar information till mer av det stuket. Hur mycket beror ju helt på hur öppen Per har varit med sin data.

Att då skriva ett användaravtal och policy som håller för denna datahantering lär vara svårt.

Lärdomar för Mastodon-teamet

Användarvänlighet är vad Mastodon och övriga behöver lära sig från WordPress. WordPress är väldigt enkelt; du laddar ned en .zip-fil, extraherar innehållet och kör (något förenklat). Visst behöver man en MySQL-databas och webbserver med stöd för PHP. Därefter tar det kanske fem minuter innan man är uppe och kör.

Jag har provat att ladda ned Mastodon till en server för att testa och se hur det fungerade. Det har varit lite varierat resultat på de instanser som jag provade installationen på.

De första försöken var ett misslyckande. Förmodligen kunde det ha att göra med något lite RAM-minne på den instansen. Även om jag lade till utökat swap-minne så kunde jag inte ladda ned de beroenden som krävdes. Dock var det svårt att utläsa hur mycket som krävdes, eftersom det inte står dokumenterat vilka hårdvarukrav som Mastodon har.

Efter lite arbete och en ny instans så kunde jag snart få igång en egen Mastodon-server. Det var ett intressant mjukvaruprojekt att testa, men inte något för mig.