För vissa av mina projekt så har jag tagit fram denna uppförandekod. Tanken med denna är att alla som är med i projektet upplever att de deltar på lika villkor. De projekt som jag har satt upp är mest för att ha kul – men de ska även vara välkomnande för samtliga deltagare.

Eftersom mina projekt har tagits fram av mig under min fritid, så är även denna något kort och koncis. Jag vill inte ha flera A4-sidor med uppförandekod.

Mål och syfte med uppförandekoden

Uppförandekodens mål och syfte är väldigt enkel – att samtliga deltagare ska vara respektfulla mot varandra. Det innebär, bland annat, följande:

  • att vara en vänlig och omtänksam deltagare i diskussioner.
  • att vara artig. Är man av en annan åsikt än någon annan, så är det inte en ursäkt för dåligt beteende.
  • att ta ansvar för sitt uppförande.
  • att anta övriga deltagares välmening.

Brott mot uppförandekoden

Vid brott mot uppförandekoden kan ett eller fler saker inträffa. Några av dem nämner jag här nedan:

  • Du kan få en varning om brott mot uppförandekoden
  • Du kan bli tillfälligt avstängd från att nå vissa resurser i mina projekt
  • Du kan bli helt avstängd från att nå samtliga resurser i mina projekt

I övrigt hänvisar jag till användarvillkoren.

Övrig information

Denna uppförandekod har tagit inspiration av följande projekts uppförandekod, och är licenserat med en Creative Commons Dela Lika 4.0-licens: