Kristoffer Qvists blogg om allt möjligt

Etikett: WordPress

Åter till gammal trotjänare

Bild på datorskärm som visar statistik.

Statistic”. Bild av JuralMin. Licens: CC0

Som ni säkert har noterat på sistone har jag modifierat min hemsida rätt mycket. Jag har testat både databaslösa innehållshanteringssystem och andra med databas också. Misstänker att man av ”gammal vana” återvänder till en gammal trotjänare som man använt sedan tidigare. Därmed inte sagt att nytt är sämre än gammalt och beprövat. Som ny på marknaden gäller det även att komma över vissa bekvämlighetströsklar.

Grav och Bludit

Jag har tidigare provat på databaslösa system, såsom Grav och Bludit. Båda har lite olika approach; Grav är rätt modulärt med flera tillägg som man kan installera. Installationen av tilläggen sker antingen genom att man skriver kommandon i kommandoraden, eller att man laddar ned .zip-filer i rätt katalog. Bludit kommer med rätt mycket färdigt, och man kan vid behov även här installera tillägg. I Bludit kan man enbart ladda ned nya tillägg i rätt katalog.

Vad gäller användargränssnitt är dessa också väldigt annorlunda bland dessa två.  Grav har inte ett administrativt användargränssnitt i grundpaketet. Däremot finns det möjlighet att ladda ned detta från projektets hemsida med baspaketet. Själva administrativa gränssnittet är väldigt rent och snyggt enligt mitt tycke (ja, nu är jag helt och hållet ”objektiv”)*. Bilder och dokumentation finns tydligt framlagt på deras hemsida, så när som på om man vill modifiera lite efter eget tycke.

Bludit kommer från start med ett administrativt gränssnitt. Vissa delar kan man direkt känna igen från WordPress medan andra inställningar kanske inte är lika tydliga. Bludit kan provas på deras demosida.

Båda är bra på sina sätt men i slutändan vinner enkelheten av att använda systemen för mig. Ja, det går att modifiera en sajt så att man är väldigt nöjd med den. För mig når WordPress det väldigt fort medan det tar avsevärt längre tid med Grav och Bludit.

WordPress – min gamla trotjänare

WordPress har sina för- och nackdelar också. Dock så vinner den  genom att det går fort att skapa en sida och även börja skriva med. Det gick även fort med de tidigare två nämnda programmen, men de behövde modifieras efter mitt tycke när jag använde dem. Tiden som gick åt att modifiera dem tog längre tid än att göra samma med WordPress. Det kan också ha att göra att jag faktiskt länge har suttit med WordPress, men det är en annan femma…

*Jag tycker mig vara väldigt tydlig när jag är sarkastisk, men ibland finns det några läsare som tror att jag är gravallvarlig. I meningen var jag sarkastisk – som jag vill förtydliga för dessa läsare.

Lägg till stöd för logotyp i WordPress

Ibland kan man behöva modifiera WordPress efter ens egna behov, och då kan det handla om att ”gräva ned sig” i koden för att göra ändringarna. Ett exempel kan vara när man vill lägga till en logotyp till ett tema som inte redan stödjer detta. För min egna del krävde detta lite ”trial-and-error”, men till slut så fick jag kläm på det hela. Inlägget kommer att visa hur man gör det i en vanlig

För att exemplet nedan skall fungera krävs minst WordPress 4.5.

Till att börja med bör man modifiera filen functions.php, och detta kan man göra direkt i webbläsaren om man inte råkar ha en mer ”låst” installation, via redigeraren som man kan finna under fliken ”Utseende”. Därifrån väljs filen functions.php, i länken kan det stå Temafunktioner.

I funktionen function tema_setup() (där tema står för ditt aktiva tema) lägger du till följande kodsnutt:

add_theme_support( 'custom-logo', array(
	'height'      => 100,
	'width'       => 400,
	'flex-height' => true,
	'flex-width'  => true,
	'header-text' => array( 'site-title', 'site-description' ),
) );

Därefter läggs kodblocket nedan efter add_action( 'after_setup_theme', 'tema_setup' ); där tema återigen står för det aktiva temat.

function tema_the_custom_logo() {
	if ( function_exists( 'the_custom_logo' ) ) {
		the_custom_logo();
	}
}

Nu är vi nästan klara. Det som krävs nu är att lägga till funktionen tema_the_custom_logo(), eventuellt inom php-taggar, där vi vill ha loggan.

Om loggan behöver centreras, kan detta göras genom att lägga till följande kodblock i stilmallen style.css.

.custom-logo {
	display: block;
	margin-left: auto;
	margin-right: auto;
}

Förmodligen kommer min lösning inte att fungera som ”handen i hansken” för alla, men jag önskar att den vägleder dem som undrar hur man ska sätta upp en logotype till sin sida. Som jag själv skrev tidigare, så var det inte självklart för mig till en början. Men efter lite lekande med koden, så gick det vägen med att få sidan att visa loggan som jag ville.

Egentligen är ”best practice”, eller praxis, att skapa ett så kallat ”child theme”. I och med att syftet med detta inlägg enbart är att visa hur man kan gå tillväga, så ansåg jag att det inte behövdes i inlägget eftersom att det finns en risk för att inlägget blir mer komplicerat än vad det behöver vara.

© 2022 qvi.st

Tema av Anders NorenUpp ↑