Det är nog inte en hemlighet att jag är en anhängare av fri programvara och öppen källkod. Jag anser att de programmen bidrar väldigt mycket till samhället. Ibland upplever jag att projekten lovar kanske något över förväntan. Ibland kan orsaken också vara mindre bra dokumentation.

NextCloud är på ett sätt en konkurrent till Microsoft Office 365. Det kan centralt, på ens egna server, lagra filer. Man kan dela filerna och även modifiera dem i exempelvis ett ordbehandlingsprogram på servern. Dessutom finns möjlighet att lägga till appar, såsom chatt- och konferensappar.

Problemen som jag har upplevt har varit att dokumentationen varit något spretig. Ibland har felkonfigurationer uppdagats först vid ”skarpt läge”, därför att dokumentationen har varit otydlig med uppsättningen. Jag förstår att man vill visa möjligheterna – men det får inte ske på bekostnad av att ha otydlig dokumentation.

Stöd för ”Office”-programvara i webbläsaren

NextCloud har stöd kontorsprogram som kan öppnas i Webbläsaren. Idag stöds två olika valmöjligheter, både Collabora Online och OnlyOffice. Det tidigare alternativet är en online-variant av LibreOffice, och det senare en ”Microsoft Office”-lik produkt.

Jag är kluven mellan OnlyOffice och Collabora Online som verktyg. Jag upplever OnlyOffice som mer estetiskt tilltalande. Samtidigt upplever jag Collabora Online mer som en sant alternativ för ”fri mjukvara” – även om OnlyOffice erbjuds med AGPL-licensen. Orsaken är att OnlyOffice har ett hårdkodat tak med maximalt 20 samtidiga öppna dokument.

Collabora Online upplever jag som mindre estetiskt tilltalande. Samtidigt är det även mer krångligt att sätta upp för NextCloud då en separat dokumentserver krävs. Man kan idag, via appar i NextCloud, få igång OnlyOffice.

Videokonferenser med Talk

NextCloud stödjer videokonferenser med Talk. Dock har det inte varit tydligt hur man sätter upp dessa. Istället hänvisas man till forumtrådar om att konfigurera stöd för videokonferens i Talk. Eller så får man läsa utvecklardokumentationen istället för administrationsdokumentationen.

Det största problemet är om man har server bakom en NAT – Network Address Translation – så behöver man konfigurera NextCloud ytterligare. Enkelt förklarat delar NAT på en publik IP-adress för fler enheter*. Idag är det vanligt i IPv4-nätverk på grund av att det finns ett begränsat antal IPv4-adresser.

Det som krävs är en ”TURN”-server. TURN står för ”Traversal Using Relays around NAT” och hjälper till då Nextcloud – och även klienten är bakom en NAT.

Det viktiga är också att en specifik nätverksport i servern är öppen – för att stödja TURN. Denna port ska även vidarebefodras från routern som är värd för NAT:en.

Slutsats

Trots vissa tillkortakommanden, så tycker jag att NextCloud är ett bra alternativ. Det finns ett aktivt team som arbetar med att förbättra mjukvaran. Samtidigt erbjuds även företagssupport av dessa program, varifrån projektet får sin finansiering.

*Tekniskt sett heter detta egentligen PAT, eller ”Port Address Translation”.