Kristoffer heter jag och är en teknikintresserad person som tycker om Linux och öppen källkod i allmänhet. Jag har bland annat studerat högskolekurser i datalogi/informationsteknologi där studierna har haft fokus mot system- och nätverksadministration. Jag har även varit en aktiv medlem i en studentförening, där föreningen delar internetåtkomst till sina medlemmar, som har möjlighet att utnyttja den förmånen.

Förutom datorer ligger mitt intresse även inom musikområdet. När jag väl har tid uppskattar jag att sitta vid pianot och spela några stycken. Det händer att jag även skriver lite om vad jag gör och vilka tankar som jag har i denna blogg.

Kontakt

Du kan nå mig på adressen <kristoffer [at] qvi [punkt] st>.

Om bloggen

Denna hemsida är min personliga blogg där jag skriver mina personliga åsikter. Jag representerar på något sätt inte någon annan part än mig själv i denna blogg. Mina åsikter kan förstås ändras över tid, men presenterar här en något permanent ögonblicksbild över mina åsikter som jag har haft under tiden då bloggen har varit i drift.

Jag presenterar också källkod som jag – om inte annat nämnt – själv har kodat och har funnit användbart vid diverse tillfällen. Förhoppningsvis finner du som läsare något läs- och användbart vid denna sida.

Bloggen drivs utan vinstintresse. Jag har inga annonser här då jag själv inte tycker om annonser (kan förmodligen att göra med tidigare negativa upplevelser). Förhoppningen är att du som läsare finner bloggen intressant och användbar. Ett ytterligare plus är om du finner bloggen rolig.