Senast uppdaterad: 28 december 2021.

Följande cookie-policy är en modifierad, översatt, version av Autommattics cookie-policy. Denna är, likt originalet, licenserat i enlighet med Creative Commons DelaLika 4.0-licens.

Min integritetspolicy behandlar insamling, bearbetning och lagring av din information. Denna policy behandlar hur jag behandlar cookies på de tjänster som jag tillhandahåller och vilka val du har att kontrollera dem.

Vad är cookies?

Cookies är små delar av data, som sparas som textfiler i din dator eller annan enhet då du besöker webbplatser. De används brett för att ”minnas” dig och dina preferenser antingen för ett enskilt besök (genom en s.k. ”session cookie”) eller för flera återkommande besök (genom en s.k. ”beständig cookie”). De säkerställer en konsistent och en effektiv upplevelse för besökare, och utför väsentliga funktioner som att tillåta användare att registrera sig och logga in. Cookies kan vara satta av sajten som du besöker (så kallade ”first party cookies”) eller tredje part som visar innehåll eller tillhandahåller annons- eller analystjänster (så kallade ”third party cookies”). Både webbplatser och e-post innehållande HTML kan innehålla spårningskod såsom s.k. ”web beacons” eller ”pixeltaggar”. Dessa är vanligtvis små, transparenta bilder som förser mig med statistik i liknande syfte som cookies. Dessa används ofta i samband med cookies, även om de inte sparas i din dator på samma sätt. Om du väljer att avvisa cookies i din webbläsare kan eventuellt ”web beacons” fortfarande ladda, men då med en begränsad funktionalitet.

Hur jag använder cookies

Jag använder cookies för olika saker. Några cookies krävs för i tekniska syften; några tillåter personliga upplevelser för besökare och registrerade användare. Några av dessa cookies kan laddas då en sida laddas, eller handlingar som en besökare genomför. Många utav dessa cookies sätts då man registrerar eller loggar in på tjänster som jag tillhandahåller, medan vissa andra sätts då man besöker webbplatser oavsett om man har ett konto eller inte. För att läsa mer om dina val kring de cookies som sätts, se delen ”hantera cookies” nedan.

När skapas cookies

Cookies skapas på olika ställen genom de tjänster jag tillhandahåller. Dessa inkluderar:

  • Webbplatser som jag har (däribland qvi.st)
  • Administrativa sidor/verktyg på dessa webbplatser

Typer av cookies

Tabellen nedan visar de olika typerna av cookies som används samt deras syfte.

Kategori av cookiesVarför dessa cookies används
Strikt nödvändigaDessa cookies är grundläggande för hur de webbplatser jag har ansvar för hanterar deras grundläggande funktioner. Det inkluderar funktionalitet som tillåter användare att logga in på sina konton och hantera administration för sitt konto.
Funktionella cookiesDessa används för att spara inställningar för vardera användare. Det kan t.ex. handla om språk-inställningar.
SäkerhetscookiesDenna typ av cookies används för att hjälpa identifiera och motarbeta möjliga säkerhetsrisker.
Analys och prestandaAnalys- och prestandacookies används för att samla information om hur besökare interagerar med webbsidor, bland annat vilka sidor som är mest besökta samt annan analytisk data. Informationen används för att förbättra funktionaliteten i webbsidorna samt bättre förstå hur besökare interagerar med dem.

Cookies på www.qvi.st

Cookie-namnVaraktighet Syfte
wordpress_test_cookieSessionTestar utifall webbläsaren godkänner Cookies.
cmplz_user_data1 årAnvänds för att bestämma vilken cookie-banner som ska visas.
cmplz_id1 årAnvänds för att hantera Cookie-preferenser.
cmplz_choice1 årAnvänds för att kontrollera om Cookie-meddelandet har blivit avfärdat.
cmplz_saved_categories1 årAnvänds för att hantera Cookie-preferenser.
cmplz_saved_services1 årAnvänds för att hantera Cookie-preferenser.
cerber_groove1 årAnvänds för att skydda mot attacker.
cerber_groove_x_*2 veckorAnvänds för att skydda mot attacker.
_pk_id*13 månaderAnvänds i syfte för att samla statistik. Frivillig.
_pk_ses*Session Används i syfte för att samla statistik. Frivillig.

Hantera cookies

Besökare kan önska att begränsa mängden cookies som sätts eller neka att de sätts från början. De flesta webbläsare ger besökare möjlighet att ändra cookies beteenden – såsom exempelvis den tidsrymd de är sparade, antingen via inbyggd funktionalitet eller tredjepartstillägg. Om du väljer att neka kakor, så kommer viss funktionalitet att gå förlorad. För att lära dig mer om hur du hanterar cookies kan du exempelvis besöka minacookies.se som beskriver hur du hanterar cookies i din webbläsare.

Mitt interna analys-verktyg

För att bättre förstå hur användare interagerar med de tjänster som jag tillhandahåller på webben spårar jag vissa aktiviteter som sker. Dessa inkluderar sidvisningar och klick som är genomförda på länkar i dessa sidor. Dessa kallas för ”event”. Analysevent är kopplade till varje enskild besökare och behandlas via mitt egna, interna, analysverktyg. Generellt spåras följande data av dessa event: delvis anonymiserad IP-adress, webbläsare, hänvisningsadress, tidsstämpel för event, webbläsarspråk och landskod. Informationen används för att bättre förstå hur besökare använder tjänsterna och för att förbättra upplevelsen av dem. Som besökare kan man välja att gå ur spårningen genom en inställning på integritetssidan. Som registrerad och inloggad användare genomförs inte spårning.