I Windows 10, version 2004, visas Bing-sökningar som standard då man söker. Detta trots att man under Inställningar > Sökning har inaktiverat det under tidigare versioner. Istället måste man nu göra ändringar i Registereditorn (regedit.exe).

Vi får börja med att gå till följande plats:

Dator\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows

För min egen del var jag tvungen att skapa en ny nyckel här. Det gör man genom att högerklicka på “Windows”-nyckeln, och välja “Nytt > Nyckel”. Namnge nyckeln till Explorer.

I nyckeln behöver vi även lägga till ett DWORD. Namnge det till DisableSearchBoxSuggestions och sätt dess innehåll till 1.

Sammanfattningsvis, för att inaktivera Bing-sökningar

Vi behöver gå till nedan plats i Registereditorn:

Dator\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer

Skapa ett DWORD som namnges till DisableSearchBoxSuggestions. Sätt dess värde till 1. Klart!

Tack till How-To Geek för denna värdefulla information!