Ibland kan man behöva modifiera WordPress efter ens egna behov, och då kan det handla om att ”gräva ned sig” i koden för att göra ändringarna. Ett exempel kan vara när man vill lägga till en logotyp till ett tema som inte redan stödjer detta. För min egna del krävde detta lite ”trial-and-error”, men till slut så fick jag kläm på det hela. Inlägget kommer att visa hur man gör det i en vanlig

För att exemplet nedan skall fungera krävs minst WordPress 4.5.

Till att börja med bör man modifiera filen functions.php, och detta kan man göra direkt i webbläsaren om man inte råkar ha en mer ”låst” installation, via redigeraren som man kan finna under fliken ”Utseende”. Därifrån väljs filen functions.php, i länken kan det stå Temafunktioner.

I funktionen function tema_setup() (där tema står för ditt aktiva tema) lägger du till följande kodsnutt:

add_theme_support( 'custom-logo', array(
	'height'      => 100,
	'width'       => 400,
	'flex-height' => true,
	'flex-width'  => true,
	'header-text' => array( 'site-title', 'site-description' ),
) );

Därefter läggs kodblocket nedan efter add_action( 'after_setup_theme', 'tema_setup' ); där tema återigen står för det aktiva temat.

function tema_the_custom_logo() {
	if ( function_exists( 'the_custom_logo' ) ) {
		the_custom_logo();
	}
}

Nu är vi nästan klara. Det som krävs nu är att lägga till funktionen tema_the_custom_logo(), eventuellt inom php-taggar, där vi vill ha loggan.

Om loggan behöver centreras, kan detta göras genom att lägga till följande kodblock i stilmallen style.css.

.custom-logo {
	display: block;
	margin-left: auto;
	margin-right: auto;
}

Förmodligen kommer min lösning inte att fungera som ”handen i hansken” för alla, men jag önskar att den vägleder dem som undrar hur man ska sätta upp en logotype till sin sida. Som jag själv skrev tidigare, så var det inte självklart för mig till en början. Men efter lite lekande med koden, så gick det vägen med att få sidan att visa loggan som jag ville.

Egentligen är ”best practice”, eller praxis, att skapa ett så kallat ”child theme”. I och med att syftet med detta inlägg enbart är att visa hur man kan gå tillväga, så ansåg jag att det inte behövdes i inlägget eftersom att det finns en risk för att inlägget blir mer komplicerat än vad det behöver vara.