Själv har jag haft behov av att förflytta filer mellan olika mappar i min dator. Då kan det vara skönt att använda sig utav skript som automatiserar förflyttningen helt och hållet (särskilt om man enbart har CLI). Det är skrivet i vanligt shellspråk (bash) och består av enbart några rader kod.

#!/bin/sh
############ METADATA ############
# Author: Kristoffer Qvist
# Description: Moves file(s) to
# predestined destination.
##################################

destination="/path/to/destination"

for file in "$@"; do
    mv "$file" "$destination/$file"
done

Filerna som skall förflyttas finns är argument som skrivs efter skriptnamnet; alltså skript.sh fil.a fil.b som gör att dessa (det vill säga fil.a och fil.b) förflyttas till vald destination, som har skrivits i variabeln ”destination”. Detta skript gör ingen felsökning, och jag tar inget ansvar för eventuella fel som kan inträffa (nej, inte heller förlust av tangentbord eller guldfiskar).